Voetproblematiek en medicatie

Farmaceutische ervaring

Na het behalen van de opleiding apothekersassistente heb ik naast de werkzaamheden in mijn pedicurepraktijk in verschillende apotheken gewerkt. Mijn farmaceutische ervaring heb ik opgedaan in een ziekenhuisapotheek, poli apotheek en openbare apotheek. Naast het distribueren, afleveren en informatie verstrekken aan de patiënt bestaan de werkzaamheden uit het opzetten van zorgprojecten.

Tijdens de opleiding farmakunde is er gekozen voor de minor farmaceutische patiëntenzorg.
Dit met als doel het opdoen van kennis m.b.t. opzetten van een voorlichtingsplan en de uitvoering daarvan.
Het project vond plaats in een verzorgingshuis, de doelgroep bestond uit de verzorgenden niveau 4, het thema was medicatie in relatie tot dementie. De eerste afstudeerfase vond plaats in een verpleeghuis, er is onderzoek gedaan naar de medicatie- incidentenmeldingen en de digitale registratie daarvan.  
De tweede afstudeerfase bestond uit de opdracht voorlichting ten behoeve van medicatie en osteoporose.