Voetproblematiek en medicatie

Voorlichting

Voor alle diensten en producten is maatwerk het belangrijkste uitgangspunt, dit geldt natuurlijk ook voor alle diensten die IDS VoetVisie verleent.

Voorlichting geven heeft talloze aspecten: nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Tijdens het geven van voorlichting kunnen diverse modellen, methoden en hulpmiddelen gebruikt worden.
In de praktijk zijn veel goede initiatieven te vinden, deze hebben vaak te maken met het ontwikkelen en gebruik van middelen zoals: folders, brochures, powerpoint, films en demonstratiemiddelen. Bij modellen gaat het om bepaalde communicatie-, participatie- of gedragsveranderingsmodellen en het gebruik van bepaalde methodes zoals groepsbijeenkomsten of follow-up gesprekken.