Voetproblematiek en medicatie

Presentaties

Tijdens een oriënterend gesprek zullen de eventuele problemen of vraagstelling van de opdrachtgever en deelnemers naar voren komen. Na een brainstorm wordt het leerdoel geformuleerd.
Vervolgens zal door een logische opbouw het programma bepaald worden. Tijdens de presentatie kunnen de deelnemers er bij betrokken worden. Interactie is namelijk dé manier om ervoor te zorgen dat het voor de deelnemers interessant en inspirerend is. Desgewenst wordt gekozen voor een geschikte werkvorm:

-   instructievormen
-   gespreksvormen
-   opdrachten
-   spelvormen   


Een voorbeeld van een onlangs door IDS VoetVisie gegeven presentatie is dementie en medicatie voor ouderen. Doelgroep: verzorgenden in een verzorginghuis.